Nyköpingsvägen

Vi har bytt ut och renoverat spill- och dricksvattenledningarna i delar av Nyköpingsvägen.

En del ledningar i berört område låg inne på fastighetsmark och har flyttas ut i gatan. Se ritning.

Detta var första etappen på ledningsomläggning i området. Vi förbereder för att senare utföra en ny ledningsdragning i Hamndalsvägen.

ritad karta över delar av Åby. Det planerade arbetet är markerat längst Nyköpingsvägen med olika färger som symboliserar olika händelser under arbetets gång.Förstora bilden

Tidplan

Arbetet är slutfört i sin helhet. Återställning på tomtmark återstår samt även kantsten och asfaltering av gångbanan.

Nyköpingsvägen öppnades för allmän trafik den 8 december 2023.

Entreprenör

Det är vår ramavtalsentreprenör Peab Anläggning AB som utför arbetet. Kontaktuppgifter till platsledningen hittar du längre ner. Arbetet pågår under vardagar mellan kl. 06:30 och 16:00, förutom fredagar då arbetet avslutas 13:30.

Besiktning av fastigheter

C3S Miljöteknik som är vår ramavtalsentreprenör på vibrationsmätning och besiktningar, kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Driftinformation via SMS

Nodras app

Kontakt

Per-Olov (Pelle) Mattsson, projektledare

Michael Johnstone, platschef Peab

Senast uppdaterad: