Avspärrningar och en grävmaskin framför några hus. Bilar som åker längre bort i bil och i längst fram är en gatuskylt där det står Fogdegatan

Lagerlunda

Som ett led i att säkra vattentjänster i området Lagerlunda pågår ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar och brunnar i området.

Projektet sträcker sig från korsningen Kvillingegatan/Kollbergsgatan till korsningen Kollbergsgatan/Ingelstagatan, till korsningen Ingelstagatan/Fogdegatan och vidare till korsningen Fogdegatan/Kvillingegatan.

Entreprenör

Entreprenör för projektet är Häv & Gräv.

Tidplan

Den 25 september påbörjades arbetet. Planen är att arbetet ska vara klart under december 2023.

Begränsad framkomlighet

Ingelstagatan öppnar för trafik igen under senare delen av vecka 49.

Arbetet påbörjas på Kolbergsgatan och Fogdegatan vecka 50. Framkomligheten kommer på dessa vägar att vara mycket begränsad eller obefintlig under arbetet, fram till den 17 januari 2024. Under kortare perioder kommer vi även behöva gräva upp infarten till vissa fastigheter. Boende kommer därför enbart växelvis kunna nå sin bostad med bil från Kollbergsgatan/Ingelstagatan. Mer information kommer till den som berörs.

Sophämtning och post

Sophämtning och post kommer inte att påverkas av arbetet.

Om garageuppfarten vid något tillfälle inte är tillgänglig kommer våra entreprenörer flytta sopkärlen utanför arbetsområdet och sedan flytta tillbaka dem i slutet av dagen.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Driftinformation via SMS

Nodras app

Mer information

Entreprenören kommer att kontakta berörda kunder inför arbeten som påverkar respektive fastighet. Den som önskar mer information är välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Mats Webjörn, projektledare

Senast uppdaterad: