Flygfoto över Bäckalundsvägen och angränsande vägare. Ritade markeringar i kartan visar vilka delar som är avstängda under de olika etapperna och vart det går tillfälliga vägar.

Bäckalundsvägen

Vi byter ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen.

Den röda linje nedan visar vart arbetet ska utföras. Nodra ansvarar för och bekostar allt grävarbete och återställning. Om det blir aktuellt att gräva en bit in på din tomt kommer vi att ta kontakt med dig.

Illustrerad karta över en del av Skärblacka. Röda markeringar visar vilka vägar som påverkas av arbetet.Förstora bilden

Tidplan

Tidplanen är att arbetena ska vara klara i februari eller mars 2024. Detta är dock en tidplan som är ganska osäker då det finns stora risker att vi fortsätter att stöta på berg när vi gräver.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Driftinformation via SMS

Nodras app

Besiktning

Nitro consult arbetar på uppdrag av Nodra med att utföra besiktningar på ett antal byggnader. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande markarbeten utförs för- och efterbesiktningar på byggnader i området. Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Bäckalundsvägen, Blåvångsvägen och Bolagsvägen under arbetet. Följ skyltning på plats. Vid korsningen Blåvångsvägen och Bäckalundsvägen leds trafiken via en tillfällig grusad väg på grönområdet. Vi har också gjort tillfälliga vägar för biltrafik via norra delarna av Blåvångsvägen och Bolagsvägen som leder ut på Granhagsvägen.

flygfoto över Bäckalundsvägen och angränsande vägare. Ritade markeringar i kartan visar vilka delar som är avstängda under de olika etapperna och vart det går tillfälliga vägar.Förstora bilden

Etappindelning och tillfälliga vägar.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Kontakt

Johan Bredin, projektledare

Kristian Sandström, kontaktperson Häv & Gräv

Senast uppdaterad: