Sten

Nodra kommer att bygga ut Sten med ledningar för dricksvatten och spillvatten.

Kartbild över området Graversfors och Sten. En del av kartan är gråmarkerad.Förstora bilden

Gråmarkeringen på kartan visar vilket område som påverkas.

Tidplan

Planering av arbetet pågår. Planen är att grävarbetet ska komma igång efter sommaren 2024.

Besiktning av fastigheter

C3S miljöteknik kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Kontakt

Johan Bredin, projektledare

Senast uppdaterad: