Översiktsbild över Sandbyhov där de nya byggnaderna har ritats in i bilden.

Sandbyhov

Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Nodra bygger ut vatten och avlopp till Sandbyhov.

Projektet genomförs tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. mer information om arbetet finns på kommunens webbplats

Sandbyhov (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Kontakt

Paul Englund, projektledare

Senast uppdaterad: