Rågvägen

Nodra har förnyat spill- och dricksvattenledningarna i Rågvägen samt de ledningarna som är förlagda inne på fastighetsmark.

Fastigheterna i gatan har försetts med ledningar för dagvatten med möjlighet till anslutning när arbetet är färdigställt.

Tidplan

Slutbesiktning av arbetet gjordes i mitten av november. Planen var att inom tidsplanen återställa uppgrävd fastighetsmark men tyvärr är marken för blöt så återställning kommer att ske under våren 2024.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Häv & Gräv i Östergötland AB som har utfört arbetet.

Besiktning av fastigheter

C3S Miljöteknik har besiktat de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete.

Kontakt

Per-Olov (Pelle) Mattsson, projektledare

Henrik Carvelid, platschef Häv & Gräv

Senast uppdaterad: