Mauritsberg

Nodra gör en omdragning av spilledningen i området.

Syfte med arbetet är att minska den luktproblematik som uppstår på grund av svavelväten i självfallssystemet. Arbete omfattar viss omdragning av tryckspilledningen, ny placering av släppbrunn samt en självfallsledning för anslutning till befintligt nät. Omdragning av spilledning innebär att vi flyttar ledningen till en annan plats än den befintliga.

Tidplan

Entreprenadstart i början av oktober.

Entreprenör

Skanska är entreprenör på plats. Projektledning utförs av Projkon på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Jens Stenman, projektledare

Senast uppdaterad: