Nodra tar över ansvaret för återvinnings­stationerna i Norrköping

Publicerad:

Den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret att samla in förpackningar av glas, papper, plast och metall från hushållen. Ansvaret för insamlingen ligger idag på producenterna via Förpackningsinsamlingen (FTI). På sikt förväntas förändringen bidra till att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningsavfall.

Förändringen innebär bland annat att Nodra tar över ansvaret för återvinningsstationerna som idag driftas av FTI. De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

– Vi vill fortsätta att erbjuda den service som återvinningsstationerna ger till hushållen. Vi har en pågående dialog med Samhällsbyggnadskontoret och privata ägare till marken där återvinningsstationerna står idag. Så snart alla markavtal är klara kommer vi att informera på nodra.se vilka återvinningsstationer som vi kan erbjuda efter årsskiftet, säger Peter Nimrodsson, enhetschef för drift och underhåll på Nodra.

Ser över möjligheten till fler återvinnings­stationer

Nodra kommer under 2024 att utreda om det finns behov och möjlighet att etablera fler återvinningsstationer. Boende i Svärtinge får redan nu ett glädjande besked om att de kommer att få en återvinningsstation som beräknas kunna finnas på plats i slutet av 2024.

– Vi ser positivt på att kunna erbjuda en återvinningsstation i Svärtinge. Vi vet att närheten till att kunna lämna sina förpackningar gör att fler förpackningar sorteras ut. Fyrfackskärl för villor och fritidshus, och sortering i miljörum för lägenhetsboende i kombination med återvinningsstationerna gör det enkelt att göra rätt, säger Peter Nimrodsson.

Du kan felanmäla i Nodras app efter årsskiftet

Vi behöver alla hjälpas åt att hålla det rent och snyggt kring återvinningstationerna för allas trevnad. Lägg dina förpackningar i containrarna och lämna inget avfall utanför containrarna.

I samband med att Nodra tar över ansvaret den 1 januari 2024 kommer du kunna göra en felanmälan på nodra.se eller i Nodras app om en behållare är full eller om återvinningstationen behöver städas.