Hyr mätarrör

Du som inte kan köpa vatten från en vattenkiosk kan hyra ett mätarrör. Du betalar både för hyra av mätarröret och för vattnet du använder. Det är Nodras drifttekniker som monterar mätarröret.

I första hand vill vi att du köper vatten av oss i en vattenkiosk. Om avståndet är för långt eller om du av annan anledning inte kan använda våra vattenkiosker kan du beställa en tillfällig anslutning till vattenledningsnätet med ett mätarrör.

Vattnet du använder är så kallat tekniskt vatten eftersom vi inte kan garantera att det går att dricka. Om vattnet ska användas som dricksvatten behöver vi veta detta cirka 2-3 veckor innan användning för att hinna provta vattnet och utföra eventuella åtgärder.

Beställ hos vår kundservice

Kontakta vår kundservice för att beställa anslutning med mätarrör.

Kontakta oss

Kostnad och fakturering

Du betalar en hyra för mätarröret samt en kostnad för vattnet du använder.

Kostnaden för att hyra mätarröret är 2 500 kr exkl. moms första dygnet och gäller för montering på en specifik brandpost. Därefter kostar det 100 kr per dygn exkl. moms. Varje påbörjat dygn faktureras.

Vattenförbrukningen debiteras till en kostnad av 27 kr/m³.

Priserna finns i Nodras prisblad på sidan:

Avgifter och priser

På mätarröret finns en vattenmätare som mäter hur mycket vatten du använder. Om du använder mätarröret mer än en månad så ska du rapportera avläsning månadsvis till vår kundservice. Om du använder röret en kortare tid läses förbrukningen av när du lämnar tillbaka röret.

Behöver du byggvatten?

Ska du använda mätarröret för byggvatten? Då debiterar vi en fast avgift per påbörjad månad, samt en rörlig avgift enligt gällande VA-taxa.

VA-taxa

Våra drifttekniker monterar

För att säkra kvaliteten på vattenledningsnätet behöver Nodras egna drifttekniker montera mätarröret. När du beställer hos vår kundservice får du information om hur och när monteringen kan ske.

Nodra kommer att låsa samtliga brand- och spolposter i Norrköping för att skydda det allmänna dricksvattenledningsnätet från smitta och andra typer av sabotage. Brand- och spolposterna blir plomberade och plomberingen får inte brytas. Det är endast Nodra och räddningstjänsten som får bryta en plombering och börja använda en brandpost eller spolpost. Vid händelse av att någon tar vatten ändå kommer Nodra att polisanmäla detta.

Senast uppdaterad: