Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Här hittar du allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings
kommuns allmänna vatten — och avloppsanläggning, ABVA.

Alla fastighetsägare som är anslutna till Norrköpings kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA.

ABVA reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen, det vill säga Nodra, och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Följande broschyr förklarar och beskriver de bestämmelser som finns i lagen
om allmänna vattentjänster (2006:412) även kallad vattentjänstlagen och
allmänna bestämmelser för användning av Norrköpings kommuns allmänna
avloppsanläggning, ABVA.

Senast uppdaterad: