Person i blommig klänning häller upp vatten i ett glas från en karaff.

Det är bara vatten – Det allra viktigaste vi har

Över 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Men bara ungefär en halv procent av allt tillgängligt vatten på jorden är dricksvatten.

I Sverige har vi tillgång till mycket vatten, men det betyder inte att rent dricksvatten är en självklarhet. Välmående vattendrag, skyddsområden och rätt väder är förutsättningar för att kunna producera och leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Att värna om vattnet innebär att inte använda mer vatten än vad som är nödvändigt – att vara vattenvis helt enkelt!

Därför måste vi spara på vattnet

Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste livsmedel. I Norrköpings kommun har vi sju olika vattenverk som hämtar vatten från antingen ytvattentäkter eller grundvattentäkter.

Ytvatten kommer från sjöar eller rinnande vattendrag. I Norrköping får de allra flesta invånare dricksvatten från Glan, som är en ytvattentäkt.

I områden som Lilla Hummelvik, Simonstorp och Kolmården får invånarna sitt dricksvatten från grundvattentäkter, alltså vatten som finns nere i marken. Grundvattentäkterna fylls på under vinterhalvåret då regn och smält snö hittar ner i marken. Nederbördsrika vintrar behövs alltså för att grundvattentäkterna ska fyllas på och långsiktigt hålla bra nivåer.

Det är viktigt att vi alla använder vårt värdefulla dricksvatten hållbart. Ännu viktigare blir det om du bor i ett område som försörjs med grundvatten.

Tre anledningar till varför du ska spara på vattnet:

1. Varma sommardagar sätter högt tryck på vattenverken

Under sommaren använder vi mycket mer vatten än vid resterande delar på året. Många Norrköpingsbor vattnar sina gräsmattor och rabatter, använder högtryckstvätt samt fyller pooler och badtunnor. Det innebär att vattenverken måste producera mer dricksvatten än normalt. Om vi använder för mycket vatten hinner vattenverket inte med och det kan uppstå vattenbrist. Dricksvatten ska i första hand användas för mat och hygien – inte gräsmattan.

2. Långsiktigt hållbara vattennivåer

Vatten är ett känsligt och oförutsägbart kretslopp. För att vi ska vara säkra på att vi har en god vattenförsörjning även kommande år är det viktigt att vi använder vårt dricksvatten hållbart. Det är extra viktigt om du bor i ett område som försörjs med grundvatten.

3. Vattenproduktion kräver resurser

Dricksvattnet i din kran ska färdas långt och genomgå mycket innan du kan hälla upp det i ditt glas. Först ska råvattnet från vattenkällan tas in i vattenverket innan det genomgår flera steg av reningsprocesser för att sedan färdas i vårt miltals långa ledningsnät för att levereras till din kran. Det kräver energi och andra typer av resurser som bara spolas ner i avloppet om kranen får stå och rinna i onödan.

Så mycket vatten använder vi

I Sverige har vi vant oss vid den ovanliga lyxen att ha rent och friskt dricksvatten direkt ur kranen. I snitt använder hushållen i Sverige 140 liter dricksvatten per person och dygn – det är många liter på ett år.

Här är några exempel på vad vi använder vårt dricksvatten till:

60 liter

I snitt går det åt 60 liter dricksvatten per person per dygn för personlig hygien.

30 liter

I snitt går det åt 30 liter dricksvatten per person per dygn för toalettspolning.

10 liter

I snitt går det åt 10 liter dricksvatten per person per dygn för mat och dryck.

Så kan du spara på vattnet!

Med bara några små förändringar i vardagen kan du vara med och använda vårt dricksvatten hållbart. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch i stället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten.

En kvinna i svart tröja och uppsatt hår sitter på en brygga och blickar ut över en sjö.

Så sparar vi på vattnet

Det finns många sätt att spara vatten i vardagen. I de flesta fall behöver man inte ändra särskilt mycket på sina vanor, bara tänka till lite extra när man gör dem.

Senast uppdaterad:

Vid horisonten längs ett
blått vattendag i rörelse skymtas en solnedgång.

Visste du det här om vatten?

Hushållen i Sverige använder i snitt 140 liter dricksvatten per person och dygn. Vet du vad du förbrukar mest vatten till?

I en trädgård står en stor, öppen vattentunna i trä. Ner i tunnan forsar vatten från ett stuprör. När regnet upphört vattnar en man sin trädgård. 

Vattna din trädgård på rätt sätt

Dina växter och odlingar behöver vatten för att växa och bli fina. Här finner du tips vad du ska tänka på för att dina växter ska bli så fina som möjligt!

Puffbild

Vattenkvalitet

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet analyserar vi cirka 2 000 prover per år.