Så förebygger du problem med råttor

Det sägs att det finns lika många råttor som det finns människor, men det innebär inte alltid ett problem. Problemet uppstår när råttorna rör sig på platser där vi inte vill ha dem, som till exempel inne i bostäder och på offentliga platser bland människor.

Råttor trivs på platser där de har tillgänglighet till mat. Sopor som hamnat bredvid soptunnan, överbliven fågelmat och fett i avlopp är ett bra exempel på saker som drar till sig råttornas uppmärksamhet. Den viktigaste åtgärden för att hålla råttor borta är att se över sina vanor och hålla rent omkring sig. Ett tips kan vara att inte spola ner fett och matolja i avloppet.

Torka upp fett och matolja

Vad kan du som fastighetsägare göra?

Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur och därmed även råttor. Om du fått in råttor i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Åtgärder på huset

  • Se till att källarfönster och dörrar på huset är ordentligt täta.
  • Förse ventilöppningar med metallnät.
  • Använd färg eller puts för att göra grova ytor på ytterväggarna släta och glatta så att råttorna inte kan få fäste. En råtta kan till exempel klättra flera våningar på insidan av ett stuprör.

Åtgärder på tomten

  • Håll det rent och snyggt i trädgården. Plocka undan eventuell fallfrukt. Lägg inte fågelmat direkt på marken, använd fågelbord eller liknande. Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskomposten.
  • Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål, och gör det till exempel lättare för dem att ta sig in i huset.

Åtgärder i soprummet

  • Se till att soprummet är städat.
  • Använd lock till sopkärlen, och uppmuntra hyresgästerna att stänga locket efter sig.
  • Prata med hyresgäster om hur viktigt det är att de knyter ihop soppåsarna väl.

Råttor i avloppsledningarna

Nodra AB ansvarar för de allmänna avloppsledningarna och arbetar med att begränsa beståndet av råttor där. Normalt är avloppsnätet ett slutet system. Vårt arbete består framförallt av att täta trasiga brunnar och ledningar samt att utföra råttbekämpning. Om du har problem med råttor och du misstänker det finns råttor i en kommunal avloppsledning är du välkommen att anmäla detta till Nodras kundservice.

Innanför förbindelsepunkten till det allmänna avloppsledningsnätet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för avloppsledningarna. Förbindelsepunkten är vanligtvis placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Senast uppdaterad: