Flera gula målarburkar fotade uppifrån. Två av brukarna är öppnade. Ett lock ligger bredvid. På ena bruken ligger en pensel.

Måla utan att skada miljön

Alla färger innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för miljön. Därför finns vissa riktlinjer att följa efter att du använt målarfärger.

Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig innehåller skadliga ämnen för miljön. Skölj därför aldrig ner färg eller färgrester i avloppet. I reningsverken följer de skadliga ämnena med ut i havet och en del hamnar i slammet. Om slammet innehåller för mycket tungmetaller och andra skadliga ämnen går det inte att använda som jordförbättringsmedel på åkermark.

Välj färg utan kadmium

Konstnärsfärger i röda och gula kulörer, såväl olje-, akvarell- som akrylfärg, kan innehålla den giftiga tungmetallen kadmium. Färger utan kadmium är märkta med “Hue”, ”Sub” eller ”Imit”. Fråga i butik eller hos leverantör om du är osäker på färgens innehåll.

Kadmium i konstnärsfärger

Gör så här med pensel och roller

När du tar en paus

Lägg penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse när du tar en paus och ska måla senare med samma färg. Då behöver du inte rengöra mellan gångerna. Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dina händer.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen

Låt färgen torka in i penseln eller rollern. Lämna sedan in som farligt avfall på en returpunkt.

När du vill göra rent en pensel

  • Skölj penseln i en burk med vatten (för vattenbaserad färg) eller lösningsmedel (för oljebaserad färg).
  • Torka av penseln på en tidning, ett papper eller trasa till den är fri från färg. Upprepa vid behov.
  • Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel, samt torkpapper, som farligt avfall på en returpunkt. Märk burken med innehåll.

Gör så här med färgburken

Tomma burkar med farosymbolerna dödskallen eller döda fisken ska du lämna som farligt avfall till en returpunkt. Låt locket sitta kvar på förpackningen. Om du har en helt tömd burk utan farosymbolerna dödskallen eller döda fisken kan den sorteras som plast- eller metallförpackning.

Lämna som farligt avfall

Som privatperson kan du lämna alla färgrester och lösningsmedel som farligt avfall på en returpunkt. Kom ihåg att märka vad det innehåller.

Företag får inte lämna farligt avfall på returpunkterna. När du till exempel vill lämna farligt avfall från en konstnärsskola och studieförbund ska du kontakta en godkänd transportör av farligt avfall.

Farligt avfall från företag

Senast uppdaterad: