Använd Nodras matavfallspåsar

Det är viktigt att du bara använder matavfallspåsar från Nodra till ditt matavfall.

Från 1 januari 2023 finns krav på att matavfallspåsar ska ha en certifiering som garanterar att de är godkända för kontakt med livsmedel. Våra tidigare påsar av återvunnen plast uppfyller inte kraven och därför har vi slutat att dela ut dem. Om du har kvar andra matavfallspåsar som vi har erbjudit tidigare får du använda upp dem tills de är slut, och sedan börja med de nya påsarna.

Matavfallspåsarna är av bioplast

I valet av godkända matavfallspåsar vägde vi ekonomi, miljönytta och användarvänlighet för våra kunder. Valet föll på en påse av så kallad bioplast. Påsar av bioplast tål väta bättre jämfört med påsar av papper. Till skillnad från papperspåsar kan de också smidigt förpackas på rulle.

Bioplast är ett brett begrepp som innefattar att plasten är biologiskt nedbrytbar eller komposterbar och/eller att råvaran för plasten är förnyelsebar eller biobaserad. Enligt tillverkaren, BioBags, tillverkas påsarna tillverkas främst av biologiskt nedbrytbar och komposterbar polyester, vegetabiliska oljor och stärkelse.

Använd matavfallspåsarna rätt

Påsarna har precis som de tidigare handtag som är uppskurna i fyra flärpar som gör det enkelt att knyta ihop påsen och samtidigt förhindrar att påsarna används för andra ändamål än för just matavfall. Påsarna är något tunnare och har en smalare botten än de tidigare påsarna.

Det bästa är att använda påsarna tillsammans med de matavfallskorgar som vi delar ut till alla kunder. Korgarna gör att påsen ventileras och att matavfallet torkar. Påsarna mår bäst av att förvaras mörk & svalt (5-18°C). Om de kommer i direkt kontakt med solljus, värme och hög luftfuktighet kan de bli sköra och gå sönder vid hanteringen.

En person med en beige tröja tar emot två gröna påsar av en person med varselkläder och svarta handskar. Endast armarna och händerna syns på personerna. 

Fastfruset matavfall i kärlet?

Om matavfallspåsarna fryser fast i kärlet kan det bero på att de är blöta eller fuktiga när de läggs i kärlet. För att undvika att de fryser fast kan du använda dig av tipsen nedan.

  • Låt matavfallet rinna av innan du lägger det i matavfallspåsen.
  • Använd alltid matavfallskorgen som du har fått av oss så att fukt kan avdunsta från påsen. Om du saknar en matavfallskorg kan du hämta en på en returpunkt.
  • Lägg lite hushållspapper i botten av matavfallspåsen, alternativt använd dubbla påsar.

Bakgrund till kravet

Det insamlade matavfallet i Norrköping rötas till biogasgas och biogödsel. Biogödseln måste hålla hög kvalitet för att bibehålla dagens höga förtroende och för att kunna konkurrera med mineralgödsel. Därför är det viktigt att materialet i matavfallspåsarna inte bidrar till oro över vilka ämnen som skulle kunna läcka till biogödseln.

Genom att kräva att insamlingspåsar antingen är certifierade enligt EN13432 (där kemiskt säkerhet/ ekotoxicitetstest ingår i standarden) eller är utvärderade för kontakt med livsmedel minimeras risken för att oönskade kemikalier eller tungmetaller migrerar över från påsen till matavfallet under transport, lagring eller i rötkammaren.

Det nya kravet är ett lättförståeligt kvalitetsmått som förhoppningsvis ytterligare förstärker lantbrukets och livsmedelsföretagens förtroende för certifierad biogödsel.

Senast uppdaterad:

Bild och ikon för matavfall

Matavfall

Matavfall är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd.

Puffbild

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Sök i vår sorteringsguide för att få hjälp med att sortera rätt. Tillsammans sparar vi på jordens resurser och bidrar till en bättre miljö.