Växt, invasiv

Om du har mindre mängd växtavfall från invasiva främmande arter kan du lägga det förpackade växtavfallet i din soptunna för restavfall.

Om du har lite större mängder växtavfall från invasiva främmande arter ska du lägga det förpackade växtavfallet i containern för energiåtervinning på en returpunkt.
Du måste förpacka invasiva främmande arter enligt våra instruktioner.

Växtavfall från invasiva främmande växter