Värmeljushållare i plast

Värmeljushållare i plast klassas inte som en förpackning och ska därför sorteras som restavfall.