Toner/Tonerkassett tom

För toner till skrivare finns ett frivilligt retursystem hos många tillverkare. Om det saknas kan tomma färgkassetter sorteras som restavfall. Om det finns färg kvar ska de lämnas som farligt avfall på returpunkten.