Sprutspets

Stickande och skärande avfall som kanyler och sprutor ska emballeras väl innan det läggs i behållare för restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler kan även läggas i särskilda kanylbehållare som apoteken ibland tillhandahåller.