Sågspån

Förpacka sågspån i säckar och lägg i energiåtervinning. Säckar får inte läggas i containern för trä och om sågspånet töms i containern blåser det iväg vid transport.