Påsförslutare - såld separat

Påsförslutare i plast som inhandlas separat för att användas flera gånger räknas inte som en förpackning och ska därför läggas bland restavfall.