Medicinkarta

Tomma tablettkartor för läkemedel, så kallade blister, består viktmässigt mest av plast då aluminiumet bara är ett tunt lager.