Lustgastub

Även om lustgastuben är pystom så räknas den som farligt avfall på grund av explosionsrisken vid komprimering.