Krockkudde/airbag

Airbag monterad i bildelar eller lösa krockkuddar ska lämnas till valfri bilverkstad eller demonteringsfirma som är auktoriserad att destruera airbags. Dessa får absolut inte lämnas in på våra returpunkter på grund av explosionsrisken.