Kartong

Kartong av wellpapp som inte är förpackningar samt skrymmande pappersförpackningar av wellpapp kan lämnas på en returpunkt.

Kartong av wellpapp som är en förpackning lämnas som pappersförpackningar.