Julgranskula

Om julgranskulan är i glas kan du lämna den i containern för betong, kakel och keramik på returpunkten.