Jord

Mindre mängd jord från blomkruka kan du lägga i restavfall.