Färgburk av plast - märkt med farosymbolerna dödskallen och/eller döda fisken