Färgburk av metall - utan farosymbolerna dödskallen och/eller döda fisken

Förpackningen ska vara HELT TÖMD på flytande och fasta rester. Korken/locket kan sitta kvar. Om rester finns kvar i förpackningen lämnas den som farligt avfall på returpunkten.