Eternit

Du måste förpacka asbest enligt våra instruktioner innan du får lämna det på returpunkten. Du som privatperson kan lämna max 1 m3 asbest på Returpunkt Norrköping.

Asbest