Dörr

Om dörren är trasig ska du sortera på returpunkten efter det material som dörren består mest av. En dörr helt i trä sorteras som trä, en dörr i metall sorteras som metall. Om dörren innehåller fönster är det bäst att du frågar personalen på returpunkten hur den ska sorteras.