Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt

Förpacka väl innan det läggs i kärlet för restavfall.

Mindre sällskapsdjur (ej större än en hund) kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger och att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Information om hur större djur ska hanteras, kontakta en djurklinik.