Docka

Om dockan innehåller elektronik eller batterier ska den lämnas som elavfall.

Rensa bort uppenbart gamla plastleksaker, som du ärvt eller köpt. Särskilt viktigt är det om de är i mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. Det kan gälla till exempel dockhuvuden. Mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nyare leksaker är många farliga ämnen förbjudna. Riskerna är inte lika stora för gamla leksaker av trä och hårdplast, som för dem i mjukplast.