Deponi

Vill du sortera något som deponi? Fundera på vad det är för material som du vill sortera och fråga gärna personalen på returpunkten. Om du till exempel har kakel eller keramikföremål så har vi en container på returpunkten som heter Betong, kakel och keramik där du ska lägga detta.

Deponi kallades tidigare för soptipp. Det är en plats där material hamnar som varken kan återvinnas eller förbrännas. Nationella regler styr vad som får hamna på deponi. Mängden avfall som transporteras till deponi har minskat och numera är det ungefär en halv procent av avfallet från hushåll som hamnar på deponi. Det är mycket bättre att vi tar hand om materialet på annat sätt.