Barr

Om du vill lämna endast barr är det bättre att du lägger det i energiåtervinning istället för bland trädgårdsavfall eftersom barr inte är så komposterbart.