Kartläggning av spillvatten från fastighet

Nodra genomför en kartläggning av alla kunder som är anslutna till Slottshagens reningsverk i Norrköping för att identifiera källor till oönskade ämnen som når reningsverket.

Kunder med hushållsliknande spillvatten undantas.

Formuläret nedan fylls i av dig som

  1. har en fastighet med pågående miljöfarlig verksamhet och som är ansluten till det kommunala spill- eller dagvattennätet i Norrköpings kommun, eller
  2. bedriver en miljöfarlig verksamhet som är ansluten till det kommunala spill- eller dagvattennätet i Norrköpings kommun.

Nodra är VA-huvudman i Norrköpings kommun. Enligt Allmänna bestämmelser för användandet av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är det fastighetsägaren som är ansvarig för utsläppen från fastigheten.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Inbjudan till informationsträff

Nodra bjuder in till en informationsträff med rundvandring på Slottshagens reningsverk den 9 september. På informationsträffen har du möjlighet att ställa frågor om rapporteringen av hanteringen av spillvatten samt utbyta information med oss. Vi bjuder på fika.

Anmälan till informationsträff gällande hantering av spillvatten

Rapportera hantering av spillvatten från fastighet

Läs igenom hela formuläret så att du har alla uppgifter tillgängliga innan du börjar fylla i. Du kan tyvärr inte spara formuläret och fortsätta senare.

Om du äger flera fastigheter ska du fylla i ett formulär för varje fastighet samt utföra provtagning för varje fastighet.

Uppgifter om fastighetsägarenVerksamhetsutövare i fastigheten
För fastighetsägare med flera verksamheter i sin fastighet ska en blankett fyllas i för respektive verksamhet.

Klassning enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) * (obligatorisk)
Klassning enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Fastighetens anslutningar
Ange vilket slags vatten som uppkommer i fastigheten
Ange vilket slags vatten som uppkommer i fastigheten


Finns följande inom fastigheten?
Finns följande inom fastigheten?


VA-anslutningar * (obligatorisk)
VA-anslutningarReningsanläggning
Fettavskiljare * (obligatorisk)
FettavskiljareOljeavskiljare * (obligatorisk)
OljeavskiljareReningsanläggning
ReningsanläggningÅrlig provtagning
Du som genomför årlig provtagning kommer att få lämna ytterligare uppgifter efter att du skickat in detta formulär.
Genomförs årlig provtagning av utgående spill- och/eller processvatten? * (obligatorisk)
Genomförs årlig provtagning av utgående spill- och/eller processvatten?


Bifogade handlingar
Du kan bifoga upp till 6 bilagor. Har du flera bilagor kan du skicka in dem i efterhand genom att svara på mejlet du får med en kopia på din rapportering.


Skicka in din rapportering

Ange till vilken e-postadress som du vill få en kopia på den här rapporteringen.

Senast uppdaterad: