Varför får jag inte avdrag på min faktura när ni inte har hämtat mina sopor?

Vi gör inte avdrag på fakturan vid utebliven sophämtning eftersom du betalar ett årligt avfallsabonnemang. Den årliga avgiften betalar du månadsvis, men det är alltså inte en avgift per avfallshämtning, utan avgiften är ett avfallsabonnemang som bygger på mängden avfall vi samlar in och hanterar samt allt runt om kring som behövs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster.

Ämne: Avfall och återvinning, Fakturor och abonnemang