Vad kostar sophämtningen?

Avfallstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder. Avgifterna beslutas av Norrköpings kommuns kommunfullmäkte i Avfallstaxan.

Avfallstaxa

Ämne: Avfall och återvinning, Fakturor och abonnemang