Vad kan jag lämna i boxen som följer med fyrfackskärlen?

I boxen med rött lock lägger du

  • småbatterier,
  • ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor).

När boxen behöver tömmas, häng ut den på kärl 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

Samlaren

Returpunkter

Ämne: Avfall och återvinning, Sopsortering, Fyrfackskärl