Utför Nodra spolningar av privata avloppsledningar?

Nej, vi på Nodra varken kräver eller utför spolarbeten av avloppsledningar på privata fastigheter.

Om du blir kontaktad av någon som påstår sig arbeta på uppdrag av Nodra, eller kommunen, be dem legitimera sig eller be om namn och telefonnummer. Du kan kontakta oss för att kontrollera uppgifterna. Personal från Nodra eller våra upphandlade entreprenörer ska alltid kunna identifiera sig.

Inträffat i andra kommuner

Vid flera tillfällen har privatpersoner blivit utsatta för bluffsamtal här i Norrköping och i andra kommuner då ett företag har velat spola eller filma deras avloppsnät. Kommunerna och VA-bolagen står inte bakom den här typen av verksamhet. Det finns inte heller något krav på fastighetsägare att filma eller spola ledningsnäten.

Ämne: Vatten och avlopp