Mitt försäkringsbolag har gjort åldersavdrag på en möbel som blev förstörd i samband med källaröversvämning. Kan jag få ersättning för åldersavdraget från Nodra?

Nodras försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall men i regel så är svaret nej, Nodra ersätter inte åldersavdrag som ditt försäkringsbolag har gjort.

Ämne: Vatten och avlopp, Skadeärenden