Mina sopor har inte blivit hämtade, vad gör jag?

Det kan hända att vi blir försenade i sophämtningen. Vi försöker alltid att köra ikapp så snart vi kan. Om vi inte hämtat din planerade dag ber vi dig att avvakta till nästa dag.

Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice.

Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, att din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat. Du själv felsöka vad som kan vara orsaken till varför ditt kärl inte har blivit tömt och få information om vad du ska göra för att undvika utebliven sophämtning framöver.

Felsökning vid utebliven sophämtning för villa och fritidshus

Om vi inte har tömt din tunna vid senaste hämtningstillfälle och dina kärl börjar bli överfulla kan du lämna dina förpackningar vid närmaste Återvinningsstation. Du kan också ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning. Alternativt beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

Avfallstaxa

Ämne: Avfall och återvinning