Måste jag sortera mitt avfall?

Ja, du är skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, farligt avfall och grovsopor och lämna det på rätt ställe. Ta hjälp av sorteringsguiden.

Sorteringsguiden

Ämne: Avfall och återvinning