Hur ofta ska jag läsa av min vattenmätare?

Minst en gång per år ska du läsa av din vattenmätare och rapportera till oss.

Lämna vattenmätarställning

Vattenmätare

Ämne: Vatten och avlopp