Hur lång handlingstid har ett skadeärende?

Ett skadeärende från en källaröversvämning som uppkommit i samband med ett omfattande regn kan ta upp till 24–36 månader innan alla kunder har fått besked.

Ämne: Vatten och avlopp, Skadeärenden