Hur gör jag om restavfallet inte får plats i tunnan?

Se till att du sorterar ut matavfall och förpackningar så att det blir så lite restavfall kvar som möjligt. Ta gärna hjälp av vår sorteringsuide.

Sorteringsguide

Om du ändå har mer restavfall än vad som får plats i kärlet kan du komplettera ditt abonnemang med ett extrakärl.

Avfallshämtning från villa och fritidshus

Ämne: Avfall och återvinning