Hur gör jag om det är fullt i ett fack för förpackningar?

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på någon av våra returpunkter.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation.

Återvinningstationer

Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Avfall och återvinning för villa och fritidshus

Ämne: