Får jag ha en matavfallskvarn?

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i Norrköpings kommun får inte ha en matavfallskvarn.

Ämne: Avfall och återvinning, Vatten och avlopp