Helena, projektledare

Helenas arbete är varierande och självständigt. Hon arbetar som projektledare vid byggnation av vatten- och avloppsledningar. Arbetet som projektledare är roligt och utmanande.

Hur skulle du beskriva ditt jobb för någon som inte är insatt?

Jag arbetar som projektledare där Nodra bygger ut vatten- och avloppsledningar. Vi bygger dels till helt nya områden som skall exploateras men även i vårt befintliga ledningsnät där vi byter ut gamla ledningar till nya.

Hur kom det sig att du började jobba på Nodra?

Det verkade vara en bransch som är djupt förankrad i verkligheten och jag fick intrycket av att arbetet var väldigt ”hands-on”. Den lediga tjänsten som projektledare jag sökte tilltalade mig verkligen.

Vad var det som gjorde att du valde att arbeta just på Nodra?

Utöver att tjänsten tilltalade mig så överraskade Nodra mig med sin framåtanda. Bolaget har ett starkt eget driv, det gjorde mig ännu mer intresserad av att arbeta på Nodra. Mina arbetskamrater var välkomnande och inkluderade mig på ett sätt som värmde.

Det finns ingen skola som är bättre att ta lärdom av än ”learning by doing”.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att ständigt lära sig nya saker är väldigt roligt och att den ena dagen är inte den andra lik. Jag uppskattar även att man kan vara så självständig i jobbet och ta mycket ansvar – det är en drivkraft!

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

Det är väl just att man får agera så självständigt. Det ställer höga krav på mig som projektledare. Det är även utmanande att inte tappa fart utan bibehålla kontinuitet i ett projekt i samband med att personer slutar eller byts ut.

Vilken kompetens eller personlig egenskap tycker du är viktigast för att vara bra på ditt jobb?

Att vara lyhörd och inkännande. Man ska även ha modet att kunna fatta egna beslut. Ibland kan det bli fel beslut men då gör man om och gör rätt nästa gång.

Test-bild

Kan du berätta om någon arbetsuppgift eller projekt som varit speciellt spännande?

Det måste vara det första projektet som jag hade. Det handlade om att bygga ut ett kommunalt ledningsnät i ett omvandlingsområde. Det var ett omfattande projekt som inkluderade ledningsnät, pumpstationer, tryckstegring och flödesmätarbrunn. En huvudprojektledare utsågs och meningen var att jag skulle gå bredvid honom och lära mig hur man jobbar med ett projekt. Men huvudprojektledaren slutade och jag blev ensam kvar med detta stora projekt. Det var en slitsam tid men det var också en otroligt lärorik tid och bra erfarenhet att ha med sig. Det finns ingen skola som är bättre att ta lärdom av än ”learning by doing”.

På vilket sätt bidrar du till ett hållbart Norrköping?

I mitt uppdrag på Nodra bidrar jag till att vi får en kontrollerad hantering av vatten och avlopp. Med det menar jag att vi hushållar med vårt vatten, som är en ändlig resurs och att vi motverkar att släppa ut orenat avloppsvatten i vår natur – för naturens bästa.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?

En bra vardag för mig är när det finns ett bra samarbete och dialog med mina arbetskamrater, kommunkollegor, entreprenörer, konsulter och andra personer som blir berörda av Nodras projekt. När det fungerar, då är det riktigt kul att vara projektledare!

Senast uppdaterad:

Tre personer i varselkläder utomhus. Två suddigt lång bak som tittar på varandra. En i förgrunden står och håller i arbetsinstrument.

David, underhållsingenjör

David Edlund började sin karriär på Nodra som drifttekniker. Idag ser David till att vattenledningsnätet i Norrköping fungerar. Han är underhållsingenjör och arbetar dagligen med underhåll av kommunens vattenledningsnät.

Puffbild

Lediga tjänster

På Nodra är vi cirka 180 medarbetare som bidrar till en bra vardag för våra kunder och till en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?