Haita, drifttekniker

Haita Mcmurry tycker att hon har världens viktigaste jobb. Hon är en av våra drifttekniker på vattenverket som ser till att Norrköpingsborna har rent vatten i sin kran varje dag. Det är en utmaning att ha beredskap då måste hon fatta alla viktiga beslut själv.

Hur skulle du beskriva vad du jobbar med för någon som inte är insatt?

Vatten är grundförutsättning för allt levande på jorden så att jobba med vatten är världens viktigaste jobb. Jag brukar också säga till yngre generationer att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och att vi måste ta hand om vattnet idag så att nästa generation kan dricka det.

Två personer iförd
arbetskläder kollar in i kameran gåendes. En av dem är Haita.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är omväxlande arbetsuppgifter. Ingen dag är sig lik.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?

Det är att ha beredskap. Då har man hela Norrköpings kommun på sina axlar och man fattar alla viktiga beslut helt själv.

Då har man hela Norrköpings kommun på sina axlar och man fattar alla viktiga beslut helt själv

Berätta om något du lärt dig via jobbet som du inte kunde innan du började här.

Något av det första jag lärde mig när jag började på Borgs vattenverk är vattnets väg fram till min kran. Man tar för givet att när du öppnar kranen ska det komma vatten men vilken process och vilken väg vattnet tar fram till kranen hade jag ingen aning om. Nu har jag annan syn och perspektiv på vattnets väg.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?

En bra vardag på jobbet för mig är god stämning och mina fantastiska arbetskamrater. De har så mycket kunskap och erfarenhet och jag lär mig mycket av dem. Att jobba med grabbarna i min arbetsgrupp är den bästa vardagen för mig.

Senast uppdaterad:

Tre personer i varselkläder utomhus. Två suddigt lång bak som tittar på varandra. En i förgrunden står och håller i arbetsinstrument.

David, underhållsingenjör

David Edlund började sin karriär på Nodra som drifttekniker. Idag ser David till att vattenledningsnätet i Norrköping fungerar. Han är underhållsingenjör och arbetar dagligen med underhåll av kommunens vattenledningsnät.

Puffbild

Lediga tjänster

På Nodra är vi cirka 180 medarbetare som bidrar till en bra vardag för våra kunder och till en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?