David, underhålls­ingenjör

David Edlund började sin karriär på Nodra som drifttekniker. Idag ser David till att vattenledningsnätet i Norrköping fungerar. Han är underhållsingenjör och arbetar dagligen med underhåll av kommunens vattenledningsnät.

Hur skulle du beskriva ditt jobb för någon som inte är insatt?

Jag jobbar som underhållsingenjör och ansvarar för underhållsarbetet på vattenledningsnätet i Norrköpings kommun. Det innebär att jag beställer åtgärder som behöver göras, har en överblick och ser över vilka resurser vi måste lägga på dricksvattenledningarna. Jag arbetar också i projekt kopplat till vattenledningsnätet. I projekten hjälper jag till med tekniska lösningar och lyfter interna önskemål från de som arbetar med underhållning och drift på vattenledningarna.

Vad har du studerat eller jobbat med innan?

Innan jag började arbeta som underhållsingenjör hade jag en annan tjänst på Nodra, jag var drifttekniker och sökte efter läckor på ledningsnätet. Jag har innan det jobbat som grävmaskinist och anläggare på olika entreprenader. Jag har inga längre studier bakom mig men har läst bygg och anläggning på gymnasiet.

Hur kom det sig att du började jobba på Nodra?

Jag fick förfrågan om att börja arbeta på Norrköping vatten och avfall som vi tidigare hette när jag jobbade på drift och underhåll. Det kändes som rätt väg att välja för att kunna utvecklas yrkesmässigt.

Två personer i arbetskläder står framför ett arbetsfordon som blinkar i orange. I händerna har de verktyg. En av dem är David.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är alla utmaningar man stöter på när man arbetar med ett ledningsnät som är över 100 år gammalt. Det är spännande att hitta lösningar, åtgärda problem och komma fram till förbättringar.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

Den största utmaningen är att hitta lösningarna på ledningsnätet som håller över lång tid.

Kan du berätta om någon arbetsuppgift eller projekt som varit speciellt spännande?

Vi hade nyligen en vattenläcka på en av våra stora distributionsledningar. Vid reparationen använde vi ett reperationsmaterial som jag aldrig hade använt förut. Det var väldigt intressant att få se och vara med om.

Det är spännande att hitta lösningar, åtgärda problem och komma fram till förbättringar.

Vilken kompetens eller personlig egenskap tycker du är viktigast för att vara bra på ditt jobb?

Det är bra om man kan upprätthålla en god kontakt med både kunder och entreprenörer. När man arbetar med ett ledningsnät som alla i Norrköping använder och är beroende ut av och det är inte alla gånger man får höra positiva tillrop när vi ska göra åtgärder på vattenätet. Det är i sådana situationer viktigt att kunna hantera missnöjen och svara på eventuella frågor på ett trevligt och tydligt sätt.

På vilket sätt bidrar du till ett hållbart Norrköping?

Jag bidrar med att se till att vattenledningsnätet fungerar som man förväntar sig att det ska göra. Både för dagen men också för framtiden.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?

En bra vardag är när man hinner göra det arbete man har planerat att göra. Vilket man inte alltid gör då det är mycket annat som dyker upp. Samtidigt är det nog det som gör att det man jobbar med blir intressant – att man kan få nya spännande arbetsuppgifter som man inte hade räknat med.

Senast uppdaterad:

Haita, drifttekniker
på Nodra, står i vattenverket. Hon har händerna på en kontrollpanel och kollar
in i kameran.

Haita, drifttekniker

Haita Mcmurry tycker att hon har världens viktigaste jobb. Hon är en av våra drifttekniker på vattenverket som ser till att Norrköpingsborna har rent vatten i sin kran varje dag.

Puffbild

Lediga tjänster

På Nodra är vi cirka 180 medarbetare som bidrar till en bra vardag för våra kunder och till en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?